0

Kontaktujte nás

Kontakty:

Telefón: 0902 096 778
E-mail: info@intipowerofnature.eu

Peter Kubica – t.č. +421(0) 951 178 803

K dispozícií sme všetky dni v týždni (9:00 – 15:00)

Fakturačná adresa:

Veronika Michaela Janíčková - INTI Power of Nature
Kysucký Lieskovec 25
023 34 Kysucký Lieskovec

IČO: 52369242
DIČ: 1084441369

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Martin,
číslo živnostenského registra: 550-30065.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Kontaktný formulár